šifra: Zkouška zkušenosti (+ bonus)

Zadání

Zkouška zkušenosti: Ideálním adeptem je ostřílený mazák, který na klasické šifrovací principy
již dávno nepoužívá pomůcky a je schopen luštit rychle a efektivně.

Postup řešení

Povšimneme si, že celý text je psaný neproporčním písmem a zarovnaný do obdelníku – to se bude později hodit. První řádek nám pouze říká, že máme přečíst morseovku ve druhém. Budeme tedy brát T jako tečku, Č jako čárku a O jako oddělovač a přečteme “TEDJDINAOSMYRADEKJO”, tedy “Teď jdi na osmý řádek, jo?”. Na osmém řádku jasně vidíme římská čísla a čteme “CTIVSEDMEMNASUDYCH”, tedy “Čti v sedmém (řádku) na sudých (pozicích).” Čteme tedy v sedmém řádku pouze na sudých pozicích a dostáváme “CTVRTYRADEKODKONCEABECEDYBEZQWXAS”. Přituhuje, a tak i tato instrukce ja trochu náročnější na interpretaci – budeme číst ve čtvrtém řádku písmena od konce abecedy (šifra Atbaš), ovšem podle abecedy bez písmen Q, W, X a S. Dostáváme tedy “POKUDCTETEBEZPROBLEMUTUTOZPRAVUPAKTEDKADALECTETEVETRETIMMOCNINYDVOU”, tedy “Pokud čtete bez problémů tuto zprávu, pak teďka dále čtěte ve třetím mocniny dvou.” Z písmen na pozicích druhých mocnin ve třetím řádku dostáváme “SEMAFOR”. Zajímavý je ale i zbytek řádku – dozvíme se v něm spoustu balastu, nicméně i důležitou informaci, že v nějaké šifře se značí jako ruce písmena O. Chceme číst semafor, ještě jsme nepoužili 5., 6. a 9. řádek, máme neproporční písmo a písmena O mají být ruce. Zvýrazníme si tedy v těchto třech řádcích písmena O a zjistíme, že se skutečně nachází ve dvojicích u sebe. Zbývá pouze určit, co je v tomto semaforu tělo. Velmi pravděpodobně to bude nějaká speciální písmeno na prostředním řádku a po pozorném prozkoumání vidíme, že je to písmeno X. Čteme tedy semafor a dostáváme tajenku “MOCOVINA”.
Nijak jsme nevyužili, že text je pěkně zarovnán do obdelníku a můžeme si též všimnout, že v posledním sloupci čteme “BCNDSPIOA”, což je blízko slovu BONUS. A skutečně, pokud čteme poslední písmeno ve všech řádcích, ale v řádcích 2, 4 a 8 čteme poslední písmeno podle šifrování ze zkoušky zkušenosti (morseovka, Atbaš s osekanou abecadou, římská čísla) dostáváme “BONUSPIHA”.

Řešení

Tajenka

Tajenka šifry: MOCOVINA
Bonus: PIHA