šifra: Lomeno

Zadání

Na šifře Vlak byl připnutý malý papírek s nápisem “/bonus”.

Zobrazit nápovědu

Zobrazit postup řešení