tým: Ubožáci

Hráči

  • Matěj Klusáček
  • Zuzana Krumlová
  • Martin Hlinka
akcečas
příchod na 1a – Zkouška pozornosti, 1c – Zkouška vůle, 1b – Zkouška zkušenosti (+ bonus) a 1d – Zkouška znalosti10.00
příchod na 2 – Trojice11.12
příchod na 3 – Nádraží11.42
vyluštění 4h – Písničky12.07
příchod na 4 – Holandština12.09
vyluštění 3h – Lomeno12.10
příchod na 5 – Bulvár13.09
příchod na 6 – Věty13.25
vyluštění 2h – Krycí jména14.14
příchod na 7 – Hokej14.22
přeskočení 7 – Hokej16.23
příchod na 8 – Obrázky16.35
příchod na 9 – Ultimátum17.06
vyluštění 1h – Pravidla19.30
přeskočení 9 – Ultimátum19.37
příchod na 10 – Zvonec19.47
dokončení hry 20.21