tým: Ubožáci

Hráči

  • Matěj Klusáček
  • Zuzana Krumlová
  • Martin Hlinka
akcečas
příchod na 1a – Zkouška pozornosti, 1c – Zkouška vůle, 1b – Zkouška zkušenosti (+ bonus) a 1d – Zkouška znalosti09.00
příchod na 2 – Trojice10.12
příchod na 3 – Nádraží10.42
vyluštění 4h – Písničky11.07
příchod na 4 – Holandština11.09
vyluštění 3h – Lomeno11.10
příchod na 5 – Bulvár12.09
příchod na 6 – Věty12.25
vyluštění 2h – Krycí jména13.14
příchod na 7 – Hokej13.22
přeskočení 7 – Hokej15.23
příchod na 8 – Obrázky15.35
příchod na 9 – Ultimátum16.06
vyluštění 1h – Pravidla18.30
přeskočení 9 – Ultimátum18.37
příchod na 10 – Zvonec18.47
dokončení hry 19.21