Pravidla

Pokud víte, co je to šifrovačka, čtěte dále. Pokud jste doposud na žádné nebyli, doporučujeme před přečtením pravidel nejdříve prostudovat stránky sifrovacky.cz.

Specifika pravidel ročníku 2018 (ve zbývajícím textu změny zvýrazněny kurzívou):

V registračním formuláři mimo jiné najdete krátký dotazník. V něm sice žádná šifra není, ale může významně ovlivnit, do jakého týmu budete namíchání, čili jej vyplňte prosím co nejupřímněji. Zároveň vás prosíme, abyste si s jinými (potenciálními) účastníky Míchané neukazovali vaše odpovědi, mohlo by vám to zkazit zážitek ze hry.

Letos jsme připravili několik šifer, které budou zveřejněny již před hrou. Odkaz na ně vždy najdete v autentizované sekci po přihlášení. Jejich řešení vám přinesou bonusové body pro váš tým - tedy 1 bod i kdyby šifru vyluštilo nezávisle na sobě více členů téhož týmu (stále platí, že složení vašeho týmu se dozvíte až na startu hry). Jelikož chápeme, že řešit šifry sólo je dost specifická disciplína, není proti pravidlům řešit tyto “předmíchané” šifry v menších skupinkách. Ideálně si to představujeme tak, že to každý nejprve zkusí sám a když ho to přestane bavit, tak si s kamarády vymění své postřehy. Rozhodně nechceme, aby celé pole účastníků luštilo společně, nebo aby někdo do skupinové konverzace napsal jen heslo pro ostatní k opsání. Zkrátka chovejte se tak, abyste si tyto šifry co nejvíce užili, ne abyste získali co největší výhodu, a nemůžete udělat chybu. A samozřejmě pokud byste si nějakým svým chováním nebyli úplně jistí a chtěli jej posvětit, nebojte se nám napsat mail.

To nejdůležitější:

 • Denní - Start: mezi 9. až 10. hodinou ranní, konec: 22:00.
 • Lineární - Až na případné bonusy pro nápovědy a startovní aktivitu je hra striktně lineární.
 • Městská - Hru zvládnete i v sandálech, těžký terén je vyloučený.
 • Krátké přesuny - Další stanoviště je vždy vzdáleno nejvýše 2 km vzdušnou čarou od předchozího.
 • Mapa - Doporučená mapa jsou mapy.cz, GPS je povolena.
 • Další vybavení - Nic nestandardního není vyžadováno (může být upřesněno v posledních informacích), googlení encyklopedických znalostí a používání šifrovacích softwarů povoleno.
 • Startovné - 50 Kč na osobu.
 • SMS systém - Svůj příchod na stanoviště a bonusy v průběhu hry budete stejně jako v prvním ročníku nahlašovat našemu speciálnímu LAMA SMS systému se selským rozumem. Podrobnější info o SMS systému dostanete v posledních informacích před hrou.
 • Bonusy a bodový systém - V rámci hry (či před hrou) je možné vyřešením bonusových šifer či pozorným hledáním v šifrách a na trase (mějte oči otevřené) získat hesla. Pokud si myslíte, že jste některé z těchto hesel objevili, pošlete do SMS systému (v případě předherních šifer můžete i na e-mail) heslo, na které jste přišli. Systém vám na tuto zprávu odpoví, zda je heslo správně, a pokud ano, získáte za každé bonusové heslo 1 bod. Za každý bod, který tým pronesl až do cíle (má jej na kontě v čase odeslání cílové SMSky) bude týmu odečteno 15 minut od jeho času.
 • Nápovědy - Nápovědní systém je něco mezi NaPALMně, Párkem a Krutou (zá)krutou. Na každou šifru je možné vzít si nápovědu a záchranu. Jako nápověda vám přijde SMS s textem, který by vám měl pomoci šifru vyluštit. Jako záchrana přijde tajenka této šifry (a tedy poloha dalšího stanoviště). Za tyto služby platíte body, které jste pracně získali. Počet bodů potřebných k obdržení nápovědy a záchrany je nepřímo úměrný času, který jste na šifře již strávili (podrobnější tabulka dojde v posledních informacích před hrou). Nápovědy ani záchrany nikdy nechodí automaticky, vždy se o ně musíte přihlásit. Systém není automatizovaný a tedy obsahuje selský rozum. Pokud požádáte o nápovědu minutu předtím, než by vás stála o bod méně, obdržíte ji až po této minutě a bude vás stát o tento bod méně.
 • Pořadí - Oficiální: Čas příchodu do cíle s odečtenými minutami za odeslané bonusy, které byly proneseny do cíle. Semi­oficiální: Nejvyšší dosažené stanoviště, poté jeho čas s odečtenými minutami za odeslané (a nevyužité) bonusy. Tým tedy není nijak penalizován ani nápovědou, ani záchranou, pouze přišel o body, které mohl proměnit v čas.

Vize:

 • Zimoc - Chceme navázat na tradici šifrovaček s míchanými týmy.
 • Těžké šifry - Chceme se vrátit do dob, kdy vyžadovat po účastnících na 13. stanovišti něco šíleného, co žádný tester nevyluštil, byl standard.
 • Dolušťování - Chceme od hráčů, aby šifru poctivě vyluštili ještě před odchodem. Na stanovištích může být vyžadováno jak plné znění tajenky, tak i dotazy kontrolující, zda tým chápe jednotlivé kroky postupu. Při špatné či neúplné odpovědi může hlídač stanoviště nevydat týmu šifru, dokud šifru pořádně nevyluští. Na druhou stranu nepovažujeme scrabblení a podobné postupy za podvádění, čili tým nebude nijak extra penalizován (časovou penalizací, diskvalifikací apod.).

Technické detaily:

 • Kapacita - Hra je určena pro nejvýše 104 hráčů, v případě většího zájmu je rozhodující čas registrace.
 • Tvorba týmů - Částečně randomizovaný algoritmus se pokusí vytvořit týmy tak, aby všechny týmy měly co nejbližší průměrný trueskill a rozptyl trueskillů (jak σ, tak μ), plus aby každý tým měl co nejnižší počet společných účastí členů. Nikdo nebude nalosován s nikým, koho napsal mezi pětici lidí, se kterými jít nechce.
 • Způsob přesunu - Povoleny jsou vlastní nohy, MHD a v případě povodní raft či kanoe.
 • Konec registrace - V pondělí 16. 4. 2018, 23:59. Pokud budete chtít svoji registraci zrušit před tímto termínem, napište nám na michana.sifrovacky@gmail.com. Pokud budete mít někdy po konci registrace před začátkem hry důvodné podezření, že se možná hry z nějakého důvodu nezúčastníte (nemoc, pracovní cesta, cizí svatba, vlastní pohřeb apod.) dejte nám prosím vědět. Mít připravených 2^n různých rozlosování týmů je výrazně menší problém, než vymýšlet úplně nové na startu.
 • Stejně jako v loňském ročníku i letos budeme 3 dny před hrou vyžadovat explicitní potvrzení mailem, že se hry účastníte (v reakci na e-mail s posledními informacemi).