šifra: Plakát

Zadání

Plakát byl vyvěšen ve 3 kopiích na lampách v okolí mostu pro pěší přes Porgesovu.

Zobrazit postup řešení