šifra: Cheatsheet

Zadání

Každý tým ve startovní obálce obdržel zalaminovaný cheatsheet.

Upozornění: k vyřešení této šifry jsou potřeba i informace, které zde nenajdete (např. je důležité místo šifry, součástí zadání byl předmět apod.)

Zobrazit postup řešení