šifra: QR kódy

Zadání

Kódy byly vždy v hlavičce příslušné šifry. Zde je uveden jejich souhrnný přepis.

Zobrazit postup řešení