šifra: QR kódy

Dopsat složení týmu jde na https://sifrovacky.cz/statistiky/hry/michana-2019.

Zadání

Kódy byly vždy v hlavičce příslušné šifry. Zde je uveden jejich souhrnný přepis.

Zobrazit postup řešení